Komen (1)

  1. Azhari bin Ahmad
    August 6, 2017

    Apakah dokumen yang diperlukan jika seorang pembeli ingin membeli rumah tanpa melalui ejen atau dengan kata lain pembelian secara terus dengan pemilik rumah?

Leave a Reply to Azhari bin Ahmad Batal (Cancel)