Penganugerahan Tokoh Maal Hijrah Suatu Kebangkitan Usahawan Muda | Majalah Niaga